Please wait...
Welcome to OldSchoolKO
NEW WORLD VULCANO IS ONLINE !
 • OSKO
  TIME

  03:27

 • No Events

  --:--

  from now
 • No Events

  --:--

  next

Terms Of Conduct ( Türkçe, English )

OldSchoolKO Online Games

OldSchoolKO Online Games Oyuncuları için Kullanım Şartları

OldSchoolKO Online Games( http://oldschoolko.com ) tarafından oyunculara sunulan hizmetler aşağıdaki koşullara bağlıdır.

 

1. Tanımlar:

Kullanıcı: OldSchoolKO Online Games tarafından belirlenmiş kurallara göre onun hizmetlerinden faydalanmak için kişisel bilgilerini OldSchoolKO Online Games’e girerek Kullanıcı hesabı oluşturmakla hükümlü kişi veya kişilerdir.

Uygulama; Veri bilgileri ve diğer alakaları bilgileri iletmek: Kullanıcıların OldSchoolKO Online Games’de oynamalarının bir şartıda oyuna girmeden önce gerekli olan bilgi ve ilgili verilerin OldSchoolKO Online Games’de belirtildiği şekilde oyuncu tarafından sağlanmasıdır.

Sistemin İçeriği: OldSchoolKO Online Games web sitesinde (http://oldschoolko.com ) görüntülenen veya görüntülenmeyen herhangi bir medya kaynak kodu (html,css, veya diğerleri ) yazı, görüntü, OldSchoolKO Online Games logosu ve OldSchoolKO Online Games ismini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Elektronik Ödeme Sistemi: İnternette veya onun herhangi bir lisansı aracılığıyla OldSchoolKO Online Games tarafından sunulan sistem, sistemler veya ücret ödeme mekanizmasıdır.

OldSchoolKO Online Games http://oldschoolko.com, OldSchoolKO Online Games tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli olan bilgileri, hizmet verilmesi amacı ile Kullanıcıdan, OldSchoolKO Online Games sistemine ve sunucularına iletmekle yükümlü olan hizmettir.

Kullanıcı: birey, şirket, kuruluş, ticari organizasyon veya OldSchoolKO Online Games tarafından oyun oynama veya oyunla ilgili durumları kullanma yetkisi verilmiş olandır.

Kullanıcı Hesabı: Kullanıcıların internet üzerinden OldSchoolKO Online Games’in websitesi olan (http://oldschoolko.com )’dan gerekli bilgileri elektronik olarak girilmesinin tamamlanmasından sonra OldSchoolKO tarafından başvuranın başvurusu kabul edilmiş olanlardır.

OldSchoolKO Online Games: (http://oldschoolko.com ve http://forum.oldschoolko.com/ ) adreslerini temsil eder.

Şifre: Hesap Kullanıcılarının OldSchoolKO Online Games web-sitesine (http://oldschoolko.com) veya oyun sunucusuna bağlanıp erişim sağlabileceği, gizli tutup  kullanıcı adı ile kullanabilecekleri harfler ve/ya sayılar bütünüdür.

Hizmet(ler): OldSchoolKO Online Games tarafından sunulan hizmet verilerin elektronik olarak sunucu(lar)a iletmek veya bahsi geçen web-sitesinde mevcut olarak sunulan hizmetleri temsil eder veya ileride web-sitesi aracılığı yada OldSchoolKO Online Games’in imziyaz sahibi tarafından (http://oldschoolko.com ) adresinde sunulabilecek hizmetleri temsil eder.

 

Hizmet Bedeli: Kullanıcılar tarafından Hizmetler için ödenecek miktarı temsil eder. Ancak kullanıcılar hizmetler için herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir, fakat bu durumda hizmetin veya hizmetlerin sınırlı olacağını bilirler. Hizmet ücretleri, oyun sunucunun içeriğinde belirtildiği gibidir.

Alt Kullanıcı: Kullanıcı Hesap Sahibinin kendi hesabına ait bütün yada kısmi bilgilerini vererek veya paylaşarak yetki verdiği kişi veya bir grup kişidir. Bu asla OldSchoolKO Online Games e herhangi bir sorumluluk vermez.

Kullanıcı Adı: Başvuran kullanıcının veya alt kullanıcının şifreyide beraberinde girerek OldSchoolKO Online Games’e ve OldSchoolKO Online Games sunucularına bağlandığı isimdir.

Geçerli e-Posta Adresi: Kullanıcı Hesabı veya alt kullanıcıların iletişim kurması veya onaylar için kullanılan e-posta adresidir.

Geçerli Cep telefonu numarası: Kullanıcı Hesabı veya alt kullanıcıların iletişim kurması veya onaylar için kullanılan cep telefonu numarasıdır. ( Gerekli değil )

Diğer Tanımlar: Bu kullanım şartnamesinde kullanılan “siz” ve “sizin” kelimeleri kişi veya birey olarak kullanıcıyı ifade eder. “OldSchoolKO Online Games” kelimesi OldSchoolKO Online Games sunucularını, hizmetlerini ve http://oldschoolko.com ‘u ifade eder.

Bu hizmet şartnamesinin başvuran tarafından kabulü ile, başvuran ve Kullanıcı hesabını kendi kararı ile kullanımına izin veren: başvuran, kullanıcı, alt kullanıcı kişi, kişiler veya kuruluşlar tamamen kullanıcı sorumluluğunu kabul etmiş sayılır.

 

2. Bir hesap açmak için Başvuranın bilgileri

Kullanıcı OldSchoolKO Online Games’in web-sitesi olan (htpp://oldschoolko.com tarafından sağlanan kayıt işlemleri için;  doğru, güncel, kesin ve tam biçimde istenen bilgileri aşağıdaki veriler dahilinde fakat sınırlı olmamak şartıyla kayıt formunu doldurmalıdır.  Bu bilgiler dijital veya yazılı olarak herhangi güvenli bir yere kaydedilmelidir. OldSchoolKO Online Games’in verilen bu bilgileri herhangi bir yerde veya durumda kayıt etmek ve bildirmek sorumluluğu yoktur.

Bahsi geçen bilgiler, ilgili yetkililere veya birimlere başvuranın girdiği şekilde iletilecektir. OldSchoolKO Online Games’in bu bilgilerin yanlış girilmesinden dolayı, hiçbir şekilde, kişilerin uğrayacağı herhangi özel, direk veya dolaylı kayıptan ötürü yasal sorumluluğu yoktur.

 

3. Tasdik ve Onay

OldSchoolKO Online Games tarafından yetki ve vekalet verilmiş OldSchoolKO Online Games Hesap Kullanıcı, Başvuran veya Alt kullanıcı olarak ben buradakileri kabul eder ve onaylarım:

A) OldSchoolKO Online Games’in web-sitesi (http://oldschoolko.com)’dan OldSchoolKO Online Games’in hizmetlerinden faydalanmak için Kullanıcı Hesabı Açma, kayıt ve başvuru formları ile ilgili herhangi bir bağlantı içeriğindeki Hizmet Koşullarının hüküm ve şartlarına uyacağımı kabul ediyorum. Bu bilgilendirme Hesap Kullanıcısını yasal olarak bu Hizmet Koşullarının hüküm ve şartlarını okuduğunu, anladığını ve belirtilen şartları kabul ettiğini gösterir.

 

B) OldSchoolKO Online Games başvuru talebinin kimi zaman kurum yetkilisinin onayına konu olacağından bu hesap başvurusunun kabul edileceğini garanti etmez.

C) OldSchoolKO Online Games’in internet üzerindeki web-sitesi olan ( http://oldschoolko.com ) yer alan başvuru formu tam olarak doğru, geçerli, güncel doldurulmuştur. Kullanıcı veya başvuran kişi kayıt sürecinde başvuranın yapmış olduğu herhangi bir geçersiz, doğru olmayan bilgiden tek başına sorumludur.  OldSchoolKO Online Games başvuranın kayıt sürecinde girdiği yanlış veya geçersiz bilgiden yasal olarak sorumlu değildir. Bu durumda kullanıcı veya başvuranın bilgileri değişirse, başvuran kişi derhal bilgilerini OldSchoolKO Online Games’in websitesinden güncellemelidir.

D) Kullanıcı kayıt sürecinin kabul edilmesi için bu Hizmet Şartlarının kullanıcı, alt kullanıcı veya benzer taraflarca kabul edilmesi gerektiğini bilir ve kabul eder. Yetki sürecinde oluşabilecek herhangi bir sorun tamamen Kullanıcıya aittir.

E) Kullanıcı ücretsiz hizmet veya hizmetlerin kimi kullanıcı tarafından  talep edilen diğer mevcut herhangi hizmetlerin tamamını kapsamadığını bilir.

F) Kullanıcı, üçüncü kişiler tarafından Kullanıcı hesabı ile yapılan herhangi bir olumsuz işlemden dolayı OldSchoolKO Online Games’i tasviye etmeyi kabul eder.

G) Kullanıcı, Kendisinin yapmış olduğu sunucuya veya web-sitesine bağlanma gibi her türlü başvuru talep bilgilerinin OldSchoolKO Online Games’e ait online güvenlik hizmetleri tarafından elektronik olarak tastiki amacıyla paylaşılmasını kabul eder.

H) Kullanıcı OldSchoolKO Online Games in Kullanıcı Hesabı aracılığı talep edilip iletilen bilgilerin yasal sorumluğunu kabul ve taahhüt eder.

 

4. Hesap Bilgileri ve Güvenliği

Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı ve alt kullanıcılar şifre giriş bilgileri dahil tüm hesap bilgilerini güvenli olarak korumakla yükümlüdür. Bu yüzden kullanıcı, hesap kullanıcısı veya alt kullanıcılar hesabı yetkisiz açma veya girişleri önlemek ve kullanıcı hesap bilgilerinin kayba ve tehlikeye uğramaması adına tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Kullanıcı, Hesap kullanıcısı veya alt kullanıcılar yetki dışı kişi veya kişilerin hesaplarını kullanmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlardan kendileri sorumludur. OldSchoolKO Online Games kendi takdirine bağlı olarak önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hesap kullanıcısı veya alt-hesap kullanıcılarının sunuculara veya hizmetlerine erişimini durdurma veya engelleme hakkına sahiptir. Bu nedenler dahil olmak üzere hizmet koşullarına, kanunlara, herhangi bir kamu isteği yada herhangi bir hileli kullanıma eşdeğer durumlarda ve beklenmedik zorluklarda belirtilen hesaplara erişimi engelleme, durdurma hakkına sahiptir. Herhangi bir şüpheli durumda, bu hizmet şartları altında;kullanıcıya, Hesap kullanıcısına ve alt hesap kullanıcılarına verilen tüm yetki ve imtiyazlar derhal iptal edilecektir.

 

5. Hizmet Şartlarında Değişiklik

OldSchoolKO Online Games, önceden bildirimde bulunmaksızın hizmet şartlarının bir kısmını veya tamamını geçici veya kalıcı değiştirmek veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen hizmet şartları OldSchoolKO Online Games’in web-sitesinde yayınlamasından hemen sonra otomatik olarak yürürlülüğe girer. Değişikliğin yayımlanmasından sonra Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcıları aşağıda belirtilen kurallar dahil değişikliği olumlu kabul ederek hareket ederler. (a) Kullanıcı hizmet şartlarındaki değişikliği kabul eder ve (b) O değişiklikten sonra hizmet açısından koşullarına bağlı olmayı kabul eder.  Şayet kullanıcının hizmet şartlarında yapılan değişikliklere herhangi bir itirazı var ise; kullanıcı için geçerli olan tek seçenek OldSchoolKO Online Games hizmetlerinin kullanımını bırakmak olacaktır.

 

6. Yasadışı veya yasaklanmış kullanımdan kaçınma

OldSchoolKO Online Games’in kullanımı için bir koşul olarak, Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcıları OldSchoolKO Online Games’i yasadışı veya yasaklanmış bir amaç için kullanamaz. . Kullanıcı OldSchoolKO Online Games’in web-sitesi (htpp://oldschoolko.com) ,websitesine ait ağ bağlantısına, sunucusuna, forum sayfasına zarar verici faliyetlerde bulunamaz yada OldSchoolKO Online Games  hizmetlerini kullanan başka herhangi bir tarafın kullanımına keyfi müdahale edemez. Kullanıcı, OldSchoolKO Online Games’e bağlı herhangi bir servis hizmetine, bilgisayar sistemine, network ağına yada diğer hesapları ele geçirme adına sızma, şifre ele geçirme girişiminde bulunamaz.  Kullanıcı, OldSchoolKO Online Games tarafından aksi belirtilmedikçe websitesindeki herhangi bir bilgi veya materyali izinsiz kullanamaz kullanma girişiminde bulunamaz.

 

7. Fikri mülkiyet hakları

Sistemin içeriği OldSchoolKO Online Games’in tescilli hakkıdır. Sistemin tüm içeriği OldSchoolKO Online Games’e yada onun izin veya yetki verdiği diğer tarafların mülkiyetinde olduğu kabul edilir.

 

8. Yasal Uyarı

A) Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcılar OldSchoolKO Online Games’i kullandığında oluşabilecek riskleri aldığını kabul eder. OldSchoolKO Online Games web-sitesinin veya herhangi bir sunucu hizmetlerinin içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği veya tam olması ile ilgili kullanım sonucunda elde edilebilecek sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir, internet üzerinde oluşabilecek herhangi bir arıza ve kesintiden dolayı OldSchoolKO Online Games sahipleri, şirkete bağlı çalışanlar, acenteler, tüzel veya diğer taraflar bu konuda sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcılar OldSchoolKO Online Games’in kullanımından tam sorumludur. OldSchoolKO Online Games hizmetlerinde, destek yada güncelleme olarak yükümlü değildir. Ancak OldSchoolKO Online Games mevcut hizmetleride dahil olmak üzere sağlanan hizmetlerle sınırlı değildir.

B) OldSchoolKO Online Games sahipleri, şirkete bağlı çalışanlar, acenteler, tüzel veya diğer taraflar, kullanıcı, hesap kullanıcısı veya alt kullanıcıların OldSchoolKO Online Games hizmetlerinin kullanımına bağlı olarak uğrayabilecekleri olası direk, dolaylı, tesadüfi, özel veya kazara zararlardan sorumlu tutulamaz.

C) OldSchoolKO Online Games sahipleri, şirkete bağlı çalışanlar, acenteler, tüzel veya diğer taraflar süresi ne olursa olsun OldSchoolKO Online Games’in web-sitesinde yer alan bilgilerde olabilecek herhangi bir hata, yanlışlık, silinme, eksiklik, eski tarihli olması veya herhangi bir olumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. OldSchoolKO Online Games web-sitesinde bilgi veya hizmetlerin sağlanmasında başarısızlıklardan, hizmetlerin gecikmesinden, kesintilerden dolayı, kullanıcı, hesap kullanıcısı veya alt kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.

D) OldSchoolKO Online Games, Kullanıcı Hesabına herhangi bir yetkisiz bağlantı durumunda hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcıları hesaplarına böyle bir erişimden dolayı OldSchoolKO Online Games’i ifa etmeyeceğini kabul ve tasdik eder.

E) Tazminat

Kullanıcı bu hizmet şartlarının kabulü ile, Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcılarının kullanımıyla alakalı davaları ve bu davaların giderlerinden dolayı ( yargılama, dava masrafları ve avukatlık ücretleri dahil ) doğabilecek tüm maddi ve manevi zararlarından OldSchoolKO Online Games sahipleri, şirkete bağlı çalışanlar, acenteler, tüzel veya diğer tarafları sorumlu tutamaz.

 

9. Fesih süreci ve yöntemleri

Bu hizmet Şartları, güncel kabul tarihinden itibaren geçerli ve yürürlülükte olacaktır. OldSchoolKO Online Games Hizmet Şartlarını veya hizmeti herhangi bir zamanda önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kısmen yada tamamen değiştirebilir veya fesh edebilir. OldSchoolKO Online Games genel veya özel bir şekilde gerekli gördüğü herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda erişimi durdurma hakkını saklı tutar ve bu Kullanıcının herhangi bir tazminat talebine sebeb olmaz.

 

10. Gizlilik

Kullanıcı, OldSchoolKO Online Games’e, Kullanıcı, Hesap Kullanıcısı veya alt kullanıcılara ait tüm bilgileri bu hizmet şartlarıyla kullanabilmesi için yetki verir. Kullanıcı OldSchoolKO Online Games ile ilgili tüm iletişim ve izleme faaliyetlerini kayıt hakkını ve uygun gördüğü takdirde tüm bilgi transferlerini ve ödemelerininin OldSchoolKO Online Games tarafından doğrulanması haklarını saklı tutar. Bu kayıtlar özel bir işleme ilişkin her konuda nihai ve kesin olacaktır.

 

11. Uygulanan Kanun

Bu hizmet şartlarının geçerliliği, yorumlanması, yürütülmesi ve etkenlerinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Bu hizmet şartları ile bağlantılı veya dışında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık uzlaşma ile çözülecektir.

 

OldSchoolKO Online Games

OldSchoolKO Online Games Terms Of Service For Users

The services offered to the users by OldSchoolKO ( oldschoolko.com ) are subject to the following conditions:

 

1. Definitions

User: is the person ( persons ) in charge of registering on the OldSchoolKO Online Games to create a User account, in his / her personal information as authorized and empowered by OldSchoolKO Online Games and use its services.

Applications to pass informations of datas and other related informations: One of the conditions to play in OldSchoolKO Online Games is for the user to provide ( pass through ) the informations and related datas in accordance with what is required at the OldSchoolKO Online Games before logged in game.

Contents of the System: Any media embedded or displayed on the OldSchoolKO Online Games website ( oldschoolko.com ) including but not limited to: source code ( html,css, or others ) text, images, OldSchoolKO Online Games logo, and the server name(s).

Electronic Payment System: The system or systems or the fee paying mechanism offered by OldSchoolKO Online Games on the internet or via of its licensees.

OldSchoolKO Online Games: http://oldschoolko.com is a service authorized by the OldSchoolKO Online Games to pass any required data from users to the system of OldSchoolKO Online Games in return for any Services.

User: refers to the individual, company, establisment, commercial organization or any other body authorized to play to OldSchoolKO Online Games or any other entity action on its behalf in game operations.

User Account: is the account that the Users open on the OldSchoolKO Online Games website (http://oldschoolko.com ) on the internet and which allows the users to pass required data electronically to the OldSchoolKO Online Games database after the completion of the ratification through the Applicant whose application was accepted by OldSchoolKO.

OldSchoolKO Online Games: (http://oldschoolko.com and http://forum.oldschoolko.com/ )

Password: the collection of letters and / or numbers which the User Account Owner keeps secret and uses in combination with the username to gain access to OldSchoolKO Online Games web-site or game servers. (http://oldschoolko.com)

Service(s): refers to the service(s), offered by OldSchoolKO Online Games which passes required data electronically to the server(s) of the mentioned web-site also refers any other service currently offered by OldSchoolKO Online Games or may be offered in the future through its web-site (http://oldschoolko.com) or through any of OldSchoolKO Online Games’ licensees.

Service Fees:refers to the fees that shall be paid by the users for the service(s). But users do not have to pay any fee to get the services, but they do know the service(s) is/are limited. Fee Schedule as specified in game server section

Sub-User: is any person ( or group of persons ) whom the User Account Owners adds as a sub-user(s) through giving or sharing all the information which belongs to the User Account Owner. This never give any responsibility to the OldSchoolKO Online Games.

Username: the name which the Applicant and / or OldSchoolKO Online Games User or Sub-User(s) enter along with the password to Access the OldSchoolKO Online Games servers.

Valid e-mail: the e-mail that will be used to communicate or confirmation with the registered User Account and / or sub user(s)

Valid Mobile Phone Number: the mobile phone number that will be used to communicate with the registered User Account and / or sub user(s) ( not necessary )

Other Definitions: in these Terms Of Service, the words “you” and “your” refer to you, as a person or individual and User. The word “OldSchoolKO Online Games” refers OldSchoolKO Online Games servers and service(s) its web-site (http://oldschoolko.com).

By virtue of accepting these Terms Of Service by the Applicant, These Terms of Service will fully bind the User, the Applicant and any person, persons or entities using User Account that the Applicant or the Sub-User(s) which the User Account permitted by his / her own desicion, obtained.

 

2. Applicant’s data for opening an account

The user must complete the registration process by providing OldSchoolKO Online Games’ web-site (http://oldschoolko.com) with the current, up-to-date, complate and accurate information requested in the appropriate registration form including but not limited to the following information. These informations must be recorded written or digitally in any secure place. OldSchoolKO Online Games does not have any responsibility to record and to declare all the registered information at any place or circumstance.

The mentioned information will be passed to the competent authorities or devices as entered by the Applicant. OldSchoolKO Online Games under no circumstances will be liable for any special losses, indirect or consequential loss of any kind resulting from incorrect input.

 

3. Acknowledgment and Approval

As being a OldSchoolKO Online Games user, sub-users or Applicant, and I as authorized and empowered by the OldSchoolKO Online Games hereby acknowledge and agree:

A) With the terms and conditions of these Terms of Service and agree with the content of any link related to the registration and application forms to open a User Account on the OldSchoolKO Online Games web-site  ( http://oldschoolko.com ) to benefit from OldSchoolKO Online Games Services. This acknowledgement is considered legally binding on the User having read, understood and agreed to the terms and conditions of these Terms of Service.

B) OldSchoolKO Online Games does not guarantee accepting request to open an account as this shall be subject to the approval of the competent authorities of the Service(s).

C) That all of the information filled out in the registration form on the OldSchoolKO Online Games web-site ( http://oldschoolko.com ) on the internet is fully correct, accurate, up-to-date, and complete.  The user and the applicant solely bear the responsibility for any invalidity or inaccuracy of any of the information that the applicant enters during the registration process and OldSchoolKO Online Games shall be free from any legal liability or regulatory or otherwise resulting from the false or inaccurate information entered by applicant during the registration process. In case the User or the Applicant’s information changes, the Applicant must immediately update his/her information on OldSchoolKO Online Games web-site.

D) The User(s) agree that in order to complete the registration process with OldSchoolKO Online Games this Terms of Service document must be accepted by the User(s), Sub-User(s) or similar authority and that any issues associated with the authentication process is the sole responsibility of the User(s).

E) The User acknowledges that the Free Service(s) do not include any other service(s) that may be required from the User(s).

F) The User(s) agree to discharge OldSchoolKO Online Games or any third party from any transactions done with the OldSchoolKO Online Games account.

G) The User(s) authorizes OldSchoolKO Online Games to share information with its online security services for the purpose of electronically approving the User(s)’ submitted requests.

H) The User(s) admit and bear legal responsibility for the requests transmitted to the OldSchoolKO Online Games through the User Account.

 

4. Account information and confidentiality

The User(s), Sub-User(s) are responsible for maintaining confidentiality of the User(s)’ Account information and login data, including password for User account, and all activities that take place within the User(s)’ account. Therefore, it is the duty of the User(s), Sub-User(s) to take all reasonable security measures to protect User(s)’ Account information from loss or compromise, and to prevent unauthorized disclosure or access to it. The User(s), Sub-user(s) are also responsible for any losses that may be incurred by the User(s) or any other account User(s) that may be caused by the unauthorized use of the Username and / or Password by any person.OldSchoolKO Online Games service(s) may at its own discretion and without any prior notice, cease and prevent the User(s)’ Account Access to the site, or Services, for any reason what so ever, including, but not limited to: any actual or suspected breach of conditions set forth in these Terms Of Service or the conditions of use, unexpected operational difficulties, orders to comply with the law or any other governmental request, or any fraudulent activity.  For the avoidance of doubt, in the event of termination of the User(s) Account for any reason what so ever, all the authorizations or licesees granted to the User(s) Account under these Terms of Service shall be cancelled immediately.

 

5. Modification to the Terms Of Service

OldSchoolKO Online Games reserves the right to modify the Terms of Service and modify or discontinue all or part of the Service, temporarily or permanently without notice. The amended Terms Of Service shall take the effect automatically and immediately after its initial publication on the OldSchoolKO Online Games web-site. The Account User(s), sub-user(s) use of OldSchoolKO Online Games after the publication of the amendment shall act as the Account User(s) positive acceptance of the amendment, including the following: (a) the User(s) acknowledges the Terms Of Service and its amendments and (b) agrees to be bound by the conditions of the Terms Of Service after the amendment. If the User(s) has any objection to any amendedment to the conditions of the Terms Of Service, the only choice the User(s) has is to immediately cease using OldSchoolKO Online Games.

 

6. Refraining from Illegal or Prohibited Use

As a condition for the use of OldSchoolKO Online Games, the Account User(s), sub-user(s) may not use OldSchoolKO Online Games for any purpose that is illegal or prohibited. The Account User(s) cannot use OldSchoolKO Online Games in any way that could harm or distrup, impede the OldSchoolKO Online Games web-site ( http://oldschoolko.com ) or forums connected to OldSchoolKO Online Games web-site or interfere with the use and enjoyment of any other party using OldSchoolKO Online Games services. The account user cannot try to gain unauthorized Access to any services or other accounts, computer systems or Networks connected to OldSchoolKO Online Games or any services through infiltration or hack passwords or any other unauthorized means. The account user may not obtain or attempt to obtain any material or information through any means not expressly made avaible on OldSchoolKO Online Games web-site.

 

7. Intellectual Property Rights

The content of the system is the proprietary right of OldSchoolKO Online Games. All the Contents of the System are considered the property of OldSchoolKO Online Games or any other parties that OldSchoolKO Online Games received permission or license from.

 

8. Disclaimer

A) The Account User(s) Sub-User(s) explicitly undertake to use OldSchoolKO Online Games at their own risk, and agree that OldSchoolKO Online Games, its owners, its other affiliated persons, its employees, agents, its licensees or other parties that server OldSchoolKO Online Games do not provide any guarantees that the services offered by OldSchoolKO Online Games web-site on the internet will be without interruption or delay or be free from malfunctions, as OldSchoolKO Online Games web-site or in relation to the accuracy, reliability or completeness of the content of any information or services offered through the OldSchoolKO Online Games web-site on the Internet. The Account User(s), Sub-User(s) are fully responsible for the use of OldSchoolKO Online Games. OldSchoolKO Online Games is not obligated to support or update OldSchoolKO Online Games service(s). OldSchoolKO Online Games service(s), including but not limited to”Services”, are provided “as is”.

B) In any case, OldSchoolKO Online Games, its owners, its other affiliated persons, its employees, agents, its licensees or other parties of OldSchoolKO Online Games are not responsible for any damages including, but not limited to, direct or indirect damages, special, incidental, or consequential, related to use of OldSchoolKO Online Games, the Account User(s), Sub-User(s) or  the inability to use the OldSchoolKO Online Games Services.

C) In addition to the conditions set forth above, OldSchoolKO Online Games, its owners, its other affiliated persons, its employees, agents, its licensees or other parties of OldSchoolKO Online Games, bear no responsibility, regardless of its cause duration for any errors or inaccuracy, deletion, incompleteness, or any other defects in the information contained in the OldSchoolKO Online Games web-site, or for the failure in the provision of such information in a timely manner or the unreliability of the same, or any liability for any delay or interruption in broadcasting and sending that information to the Account User(s) or for any claims or loss resulting from such interruption or delay or was the cause of same.

D) OldSchoolKO Online Games does not assume any liability of any nature for any Access or unauthorized use of the Account User(s) information. By accessing and using OldSchoolKO Online Games service(s), the Account User(s), Sub-User(s) acknowledge and agree to discharge OldSchoolKO Online Games from such responsibility.

E) Indemnification

The Account User(s) shall defend, indemnify and hold OldSchoolKO Online Games, its owners, its other affiliated persons, its employees, agents, its licensees or other parties of OldSchoolKO Online Games harmless from any claims or expenses arising out of claims ( including the expenses of proceedings, litigation and attorneys’ fees ) and all material and incorporeal damages and losses that may be incurred and that may arise from the use of OldSchoolKO Online Games by the Account User(s) or Sub-User(s) and / or from the breach of the Account User(s) or Sub – User(s) of these Terms Of Service.

 

9. Duration and Methods of Termination

These Terms Of Service shall remain in force until terminated in accordance with the provisions of current date of acceptance. OldSchoolKO Online Games may amend or terminate the Service or Terms of Service in whole or in part at any time and without prior notice. OldSchoolKO Online Games also reserves the right to limit or cease access to OldSchoolKO Online Games at any time in a general or special manner and for any reason solely deemed necessary by OldSchoolKO Online Games and without prior notice and shall not result in any compensation to the Account User(s).

 

10. Confidentality

The Account User(s) authorizes OldSchoolKO Online Games to use the information relating to the Account User(s) and Sub-User(s) for the purposes of these Terms Of Service. OldSchoolKO Online Games reserves the right to (1) monitor and / or record all communications and activities related to the OldSchoolKO Online Games services and (2) request verification of all transfers and payments required in a manner that OldSchoolKO Online Games deems appropriate. These records will be final and conclusive in all matters relating to particular process.

 

11. Governing Law

The validity, interpretation, operation and effect of these Terms Of Service shall be governed in all respect by the Republic of Turkey. Any dispute arising out of or in connection with these Terms of Service shall be settled amicably.